Oppstart laurdagstrening 29. mars

Oppmøtestad: Statoil Sogndal.
Gruppe 1 møter kl 09:00
Gruppe 2 og 3 møter kl 10:00

 

Fyrste turane går utover mot Hella for alle gruppene. Utover våren vil det vere naturleg å legge turane innover fjorden.

Laurdag er fast langtur-dag og me satsar på å køyre med 2-3 grupper ut frå nivå.

Gruppe 1 er for dei som syklar Bergen-Voss på under 4:30.
Gruppe 2 er for dei som syklar Bergen-Voss på ca 5 timar.
Gruppe 3 for dei som syklar Bergen-Voss på meir enn 5 timar.

 

Kapteinar:

Gruppe 1 – Geir Orrestad og Erik Stedje
Gruppe 2 – Stig Vattekar og Arne Frode Barsnes
Gruppe 3 – Jon Stedje og Magne Lund

Treng dugnadshjelp til Jotunheimen Rundt

Ettersom Ottadalen CK ikke lenger vil påta seg ansvaret for matsjonen på Lom/Randsverk under Jotunheimen Rundt/Sognefjellsrittet, trenger vi nå dugnadshjelp til dette.

 

Aktuelle kan kontakte Håkon Nesse på tlf. 992 05 044

 

Årsmelding 2013

Årsmelding 2013 for Sogn Cykleklubb

Årsmelding 2013

Årsmelding JT Rundt 2013

Årsmøte 2014, ny plass: Quality Hotel Sogndal

SOGN CK HELD ÅRSMØTE DEN 5. Mars KL 18.30 PÅ Quality Hotel Sogndal.

Årsmøtedokumenta er tilgjengeleg for alle frå og med onsdag 26. februar.
Ta kontakt med Johannes Tubbene på joha-tub@online.no for tilgang til dokumenta.

 

Det vert lett servering. Etter årsmøtet tek vi ein prat om sportsleg plan for 2014 og eventuelle felles-satsingar.

 

Vel møtt til årsmøte!

 

Styret

Klubbspinning ved Idrettssenteret i Sogndal

Oppstart av spinning i Regi av Sogn CK.

For dei som ikkje er medlem av Idrettssenteret er medlemsprisen for Sogn CK, kr 80. Gratis for alle som er medlem av Idrettssenteret.

Instruktør Weronica Øvstetun, oppstart tysdag 25.02.2014, kl 17:55.

Timen varer 70 minutt. Vel møtt!

Innlevering av utlånssyklar og sykkelbaggar

Det er på tide å levere inn utlånssyklane til sjekk/service før ny sesong. For at dei skal vere klargjorde til våren vil klubben ha inn alle syklar før 31.januar. For å gjere syklane enkle å gjere service på og fine å levere ut igjen, vil me at dei er reingjorde når me får dei inn.

Om noko har spørsmål om syklane, ta kontakt med Kurt Jevnaker på 953 66 003. For innlevering ta kontakt med Weronica Øvstetun på 986 13 547

Klubben har sykkelbaggar til utlån. For at me skal kunne låne ut desse er det viktig at dei vert levert inn etter bruk, slik at flest muleg får glede av dei. For å avtale innlevering, ta kontakt med Weronica Øvstetun på 986 13 547.

 

Bergen Voss 31.mai 2014

Påmeldinga startar 5.jaunar. Fyrstemann til mølla!

http://bergenck.no/defaultBV.aspx?pageid=206

Kvar og ein som skal delta må melde seg på sjølv.

Klubben anbefaler sine klubbmedlemmar å legge inn  gruppekode når de melder dykk på. Då får de starte sammen andre frå klubben og samtidig ei passeleg utfordring i rett hastigheitspulje:

34-36 km/t            Under 4.45 t, gruppekode: sognck1

32-33 km/t            Under 5.00 t, gruppekode: sognck2

29-31 km/t            Under 5.30 t, gruppekode: sognck3

27-28 km/t            Under 6.00 t, gruppekode: sognck4

Lykke til med påmelding og deltaking.

Få ogso med dykk endringane i årets ritt:

http://bergenck.no/defaultBV.aspx?pageId=167

Er du ung og ynskjer å satse på å konkurrere innan sykkel?

Sogn Cykleklubb har pr i dag god økonomi, og vi ynskjer å nytte noko av midlane til å støtte unge medlemarar, som gjerne vil satse og konkurrere. For å verte vurdert til midlar, har vi utforma eit skjema som skal nyttast når ein søker. Skjema får du ved å ta kontakt med styreleiar Johannes Tubbene johannes.tubbene@vegvesen.no . Utfylt skjema sender du i retur til styret v/Johannes Tubbenene. Frist 31. januar.

SESONGPLAN FOR 2014 – KVA MEINER DU?

Sportsleg Utval ynskjer innspel frå deg om korleis vi skal satse neste år. Tenk gjennom korleis du ynskjer å ha det når det gjeld.

Treningar og opplegg

 • Korleis legge opp treningane i helga?
 • Gruppe 1, 2 og ev. 3 – retningsliner (fart, lengde, målsetting)
 • Nytt rekrutteringstilbod med lågterskel tur?
 • Tysdag og Torsdagstrening
 • Langtur onsdagar?
 • Korleis få med fleire?
 • Felles sydentur/treningssamling
 • Kan vi få til felles tur til våren? (Veit at nokon vil til Gran Canaria i veke 12)
 • Klubbritt
 • Er det ynskje om å ta opp att nokon av dei ritta vi har hatt tidlegare, til dømes Temporitt i Kvam, Dalen Rundt, Kaupangerritt terreng, bakkeritt, terrengcup?
 • Lage nye ritt?

Satsingsritt med felles opplegg (Overnattingsstad, felles middag, transport m.m.)

 • Bergen – Voss?
 • Birken?
 • Valdresrittet?
 • Skarverittet?
 • Trondheim – Oslo
 • Andre forslag?

Har du andre idear eller innspel?

La oss få høyre di meining. Send e-post til post@sognck.no snarast og seinast innan utgangen av november slik at vi får spikra eit godt opplegg for neste år.

ÅRSAVSLUTNING SESONGEN 2013 SOGN CK

Det har vore ein god sesong for Sogn CK og dette må vi sjølvsagt feire.

Årets fest vil bli på Galleri Krydder den 25.oktober 2013

Me satsar på å starte kl. 19.00.
Medlemmar med følgje vert med dette invitert.
Bindande påmelding og eigendel kr 150.- pr.pers.

Set inn på konto: 3720.12.23742  merk med navn!!


PÅMELDING TIL: post@sognck.no
N.B Frist for påmelding 20.oktober. Plass til ca 30. personar. Først til mølla…..!!!

Reknar med dei frå Årdal/Luster/Leikanger samkøyrer og ordnar seg skyss.

Meny: Tapas inkl 1 glas drikke til maten. Drikke utover dette betalar de sjølve.

Sang, underhaldning og innslag frå medlemmar vert sett stor pris på.
Oppfordrar sterkt til dette.